Η θερμοκρασία της θάλασσας στην περιοχή της Σαμοθράκης 2018

Ημερομηνία θερμοκρασία
07.01. 14.7
14.01. 14.0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Εδώ βρίσκετε: Καιρός / Θερμοκρασία Θάλαασσας / Θερμοκρασία 2018

πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα

πίσω στην αρχή

© IPS-Team

τελευταία Μεταβολή: